Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală in cadrul proiectul 7SensesKids

🧩Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală centrată pe necesitatea depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare și a intervenției timpuri
🧩

   🧩 Proiectul 7SensesKids -Prevenție și intervenție timpurie, proiect cofinanțat din bugetul local al Municipiului Brașov pentru activități nonprofit de interes local in domeniul social in anul 2023
❓De ce avem nevoie de campanii de #informare și #conștientizare privind sănătatea mintală?
Pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului larg privind conceptul de sănătate mintală și necesitatea depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare și a intervenției timpurii
✅Primele luni și primii ani de viață au o influență atât de importantă asupra dezvoltării copilului, încât acest timp nu poate fi comparată cu nici o altă perioadă ulterioară de vârstă.”(Shonkoff, 2000)
Procesul de cultivare a sănătății mintale debutează timpuriu în viața copilului, fiind strâns legat de momente critice din dezvoltarea sa – în perioada perinatală, în primii ani de viață, copilărie și adolescență. În aceste perioade esențiale, creierul copilului și, ulterior, al adolescentului se dezvoltă ca urmare a unor interacțiuni dinamice între determinanți biologici și de natură psihosocială.
✅În faza perinatală și imediat după naștere, neurodezvoltarea și neuroplasticitatea creierului sunt decisiv influențate de experiențe și de mediu.Prima decadă din viață este caracterizată printr-o neuroplasticitate mare și o dezvoltare neuronală rapidă. Copiii acumulează abilități senzoriale, motoare, cognitive, de limbaj precum și socioemoționale. De când se nasc și până la 3 ani, copiii învață să manifeste afecțiune, să exprime bucurie, nemulțumire sau disconfort față de persoane străine. Caută atenție și protestează atunci când resimt frustrare.
✅Cercetările de specialitate relevă faptul că, în copilăria timpurie, cu cât expunerea micuțului la factori de risc precum abuz, neglijență, stres extrem este mai frecventă și cu cât aceștia sunt mai numeroși, cu atât sporește riscul ca acel copil să dezvolte probleme privind dezvoltarea cognitivă, de natură socială și emoțională.
✅Serviciile de intervenţie timpurie în copilărie sunt instituite pentru a soluţiona nevoile de dezvoltare a copilului de la naştere până la vârsta de 3 ani, în cazul în care acesta prezintă tulburări de dezvoltare fizică, cognitivă, neuro psihică, a comunicării, sferei emoţionale, sociale, de adaptare sau în cazul când el are o stare de sănătate cu un grad înalt derisc de manifestare a acestor tulburări [American Academy of Pediatrics, Committee on Childrenwith Dizabilities, 2001; Bailey, D.B.,Hebbeler, K., Scarborough, A., 2004; Bailey, D.B., 2006;Belkin, M, 2000; Blackman, J.A, 2003]

🧩Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală centrată pe necesitatea depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare și a intervenției timpurii 🧩

   Proiectul 7SensesKids -Prevenție și intervenție timpurie, proiect cofinanțat din bugetul local al Municipiului Brașov pentru activități nonprofit de interes local in domeniul social in anul 2023
❓De ce avem nevoie de campanii de #informare și #conștientizare privind sănătatea mintală?
Pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului larg privind conceptul de sănătate mintală și necesitatea depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare și a intervenției timpurii
✅Primele luni și primii ani de viață au o influență atât de importantă asupra dezvoltării copilului, încât acest timp nu poate fi comparată cu nici o altă perioadă ulterioară de vârstă.”(Shonkoff, 2000)
Procesul de cultivare a sănătății mintale debutează timpuriu în viața copilului, fiind strâns legat de momente critice din dezvoltarea sa – în perioada perinatală, în primii ani de viață, copilărie și adolescență. În aceste perioade esențiale, creierul copilului și, ulterior, al adolescentului se dezvoltă ca urmare a unor interacțiuni dinamice între determinanți biologici și de natură psihosocială.
✅În faza perinatală și imediat după naștere, neurodezvoltarea și neuroplasticitatea creierului sunt decisiv influențate de experiențe și de mediu.Prima decadă din viață este caracterizată printr-o neuroplasticitate mare și o dezvoltare neuronală rapidă. Copiii acumulează abilități senzoriale, motoare, cognitive, de limbaj precum și socioemoționale. De când se nasc și până la 3 ani, copiii învață să manifeste afecțiune, să exprime bucurie, nemulțumire sau disconfort față de persoane străine. Caută atenție și protestează atunci când resimt frustrare.
✅Cercetările de specialitate relevă faptul că, în copilăria timpurie, cu cât expunerea micuțului la factori de risc precum abuz, neglijență, stres extrem este mai frecventă și cu cât aceștia sunt mai numeroși, cu atât sporește riscul ca acel copil să dezvolte probleme privind dezvoltarea cognitivă, de natură socială și emoțională.
✅Serviciile de intervenţie timpurie în copilărie sunt instituite pentru a soluţiona nevoile de dezvoltare a copilului de la naştere până la vârsta de 3 ani, în cazul în care acesta prezintă tulburări de dezvoltare fizică, cognitivă, neuro psihică, a comunicării, sferei emoţionale, sociale, de adaptare sau în cazul când el are o stare de sănătate cu un grad înalt derisc de manifestare a acestor tulburări [American Academy of Pediatrics, Committee on Childrenwith Dizabilities, 2001; Bailey, D.B.,Hebbeler, K., Scarborough, A., 2004; Bailey, D.B., 2006;Belkin, M, 2000; Blackman, J.A, 2003]
✅Intervenția timpurie se aplică copiilor (cu vârste cuprinse între 0-3 ani sau, în unele țări, 0 – 6/7 ani) care au dizabilităţi sau la care există riscul de a dezvolta o dizabilitate sau care prezintă alte nevoi speciale care le pot afecta dezvoltarea.
✅Intervenția timpurie constă în furnizarea deservicii acestor copii și familiilor lor în scopul diminuarii efectelor acestor condiții. Intervenția timpurie poate fi corectivă sau preventivă, adică remedierea problemelor dedezvoltare existente sau prevenirea apariției lor.
✅Intervenţia timpurie se poate concentra pe copil sau pe copil și familia lui împreună. Serviciile variază de la identificarea, la diagnosticarea și furnizarea de programe directe de intervenție.
✅Există 3 motive principale pentru a realiza intervenția timpurie la un copil aflat în situație de risc sau cu nevoi speciale:
• Impulsionarea dezvoltarii copilului, pentru recuperarea întârzierilor în dezvoltare;
• Oferirea de suport și asistența familiei, în vederea adaptării funcționării familiei la condiția existenței unui copil cu dizabilități;
• Maximizarea beneficiilor aduse de copil și familie pentru societate

   👉Puteți urmări articolele postate in cadrul campaniei pe site-ul nostru:
www.razadesperantabrasov.ro
#PromovareaSanatatiiMintale #Preventie #InterventieTimpurie #NuExistaSanatateFaraSanatateMintală