Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Posts by admin

Proiectul ”ReConnect & Respiro”

🧩Proiectul ”ReConnect & Respiro” 🧩 Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu...

Ateliere tematice gratuite destinate copiilor aflați in situație de risc/copii cu dizabilități (tulburări/ întârziere în dezvoltarea globală – in cadrul proiectului ReConnect & Respiro – Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistență socială pe anul 2023

🧩Proiectul ”ReConnect & Respiro” 🧩 Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu...

Conferința de închidere a proiectului ”Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC”

🧩Proiect cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020🧩 Axa prioritară: Administrație publică și sistem...

Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală in cadrul proiectul 7SensesKids

🧩Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală centrată pe necesitatea depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare și a intervenției...

Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală in cadrul proiectului ReConnect Parent Skills, ed. 2

🧩Campanie de informare și conștientizare privind sănătatea mintală – scăderea nivelului de stigmatizare cu privire la tulburările de sănătate mintală...

COMUNICARE DE PRESA IN CADRUL PROIECTULUI ReConnect & Respiro

Accesul copiilor cu TSA şi cu tulburări de sănătate mintală asociate și a familiilor acestora la servicii specializate de suport...

Comunicare de Presa in cadrul proiectului ReConnect – ACTIVE MAP MIND, ed.2

Servicii specializate integrate de sănătate mintală (evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) pentru copii, familie si reprezentantii mediului...

Conferința de promovare a proiectului cultural Monumente de Patrimoniu 3D a Municipiului Brașov

Comunicat de Presă Asociația Rază De Speranță în Intervenția Și Terapia TSA Conferința de promovare a proiectului cultural – Monumente de...

Proiectul ReConnect Parent Skills, ed.2

Accesarea serviciilor specifice de sănătate mintală – psihologice și de psihoeducație de către părinții/aparținatorii copiilor cu tulburări de sănătate mintală,...

Proiectul 7SensesKids – Preventie si interventie timpurie

Acordarea unui pachet de servicii psihoterapeutice și psihoeducaționale in vederea facilitării intervenției timpurii, abilitării, reabilitării si pregătirii pentru invățare (...