Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Conferința de inovare socială CREȘTEM COMUNITĂȚIPoiana Brașov, Silver Mountain Resort & SPA

   Conferința de inovare socială CREȘTEM COMUNITĂȚI a fost organizată in cadrul
activității S4.1”Inovare civica, cetațenie activa si stimularea capacitatii asociative” ce are ca
obiectiv capacitarea membrilor Rețelei informale CRESC pentru implicarea civica a
cetatenilor in proiecte si in masurile propuse pentru parteneriate intre ONG-uri/parteneri
sociali si autoritati locale sprijinite in vederea sustinerii si promovarii dezvoltarii la nivel
local.

   La Conferința de inovare socială CREȘTEM COMUNITĂȚI au fost invitați să participe
reprezentanții ONG/partenerilor sociali/ instituții publice desemnați in cadrul în cadrul
proiectul “Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC”
In cadrul evenimentului, a cărei tematica a fost Inovare socială și inovare deschisă au fost
prezentate teme privind Inovare sociala- dezvoltarea de noi idei,servicii si modele pentru a
face fata mai bine problemelor sociale, Inovarea deschisă – CROWDSOURCING și
HACKATHONS si Bugetarea participativă si exemple de succes in ceea ce privește
intervenții comunitare sociale ale organizațiilor din Mun. Brașov.

 

Manager proiect
Maricel Maroti