Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

ANUNȚ – PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale….

In acest sens, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare) se vor exprima în scris, de regulă, înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională/înscrierea absolvenților clasei a XII-a/aXIIIa la examenul național de bacalaureat, solicitând conducerii unității de învățământ adaptarea condițiilor pentru susținerea examenului, conform prevederilor prezentei proceduri.

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/ a unei adeverințe medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a municipiului București de orientare școlar-profesională.

 

Iata o lista cu materialele/ masurile compensatorii pentru elevii cu deficiente, pentru care parintii/tutorii sau reprezentantii legali ai acestora pot face solicitare in scris conducerii unitatilor scolare.

Pentru candidatii cu tulburari de neurodezvoltare

  1. Pentru candidatii cu deficit de atentie/hiperactivitate (ADHD)

– marirea cu maximum 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarilor scrise;

– transmiterea subiectelor prin dictare secventiala, in ordinea in care se elaborează lucrarea, de că

tre unul dintre profesorii asistenti

– redactarea lucrarii scrise prin dictare de catre candidat unuia dintre profesorii asistenti

– pauze, avandu-se in vedere incadrarea in timpul maxim prevazut pentru elaborarea lucrarii

– sustinerea lucrarii scrise prin utilizarea unui calculator (computer/laptop)

– sustinerea examenului in sala separata

– cadru didactic itinerant si de sprijin sau

– cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie speciala/Psihologie/Pedagogie (consilier scolar) sau

– psiholog/ specialist-terapeut personal 

 

Pentru candidatii cu tulburari de spectru autist (TSA)

– marirea cu maximum 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarilor scrise;

– folosirea, in timpul probei, a unui sistem de recompensa tangibil si prezentarea/reprezentarea vizuala a timpului

– transmiterea subiectelor prin dictare secventiala, in ordinea in care se elaboreaza lucrarea, de catre unul dintre profesorii asistenti

– redactarea lucrarii scrise prin dictare de catre candidat unuia dintre profesorii asistenti

cerere egalizarea șanselor 2023

– pauze, avandu-se in vedere incadrarea in timpul maxim prevazut pentru elaborarea lucrarii

– sustinerea lucrarii scrise prin utilizarea unui calculator (computer/laptop)

– sustinerea examenului in sald separata

– cadru didactic itinerant si de sprijin sau

– cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie speciala/Psihologie/Pedagogie (consilier scolar) 

– psiholog/ specialist-terapeut personal

  1. Pentru candidatii cu tulburari specifice de invatare (TSI*)

– marirea cu maximum 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarilor scrise;

– sustinerea examenului in sala separata;

– citirea, cu voce tare, pe rand, in ordinea elaborarii lucrarii cu posibilitatea repetarii la cererea canditatului,

– subiectelor de catre unul dintre profesorii asistenti (*dislexie)

– realizarea lucrarii scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidat unuia dintre profesorii asistenti (*disgrafie/disortografie)

– redactarea lucrarii scrise prin utilizarea unui calculator (computer/laptop)

– pauze, avandu-se in vedere incadrarea in timpul maxim prevazut pentru elaborarea lucrarii

– utilizarea calculatorul de buzunar/birou, tabla pitagoreica, tabelele cu formule matematice (*discalculie)

– folosirea instrumentelor compensatorii, cum ar fi: harti mentale, scheme conceptuale

– cadru didactic itinerant si de sprijin sau

– cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie speciald/Psihologie/Pedagogie (consilier scolar) 

– psiholog/ specialist-terapeut personal

  1. Pentru candidatii cu tulburari de dezvoltare intelectuala si alte tulburări de neurodezvoltare

– marirea cu maximum 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarilor scrise;

– folosirea, in timpul probei, a unui sistem de recompensa& tangibil si prezentarea/reprezentarea vizuala a timpului

– transmiterea subiectelor prin dictare secventiala, in ordinea in care se elaboreaza lucrarea, de catre unul dintre profesorii asistenti

– redactarea lucrarii scrise prin dictare de catre candidat cdtre unul dintre profesorii asistenti

– pauze, avandu-se in vedere incadrarea in timpul maxim prevazut pentru elaborarea lucririi

– sustinerea lucrarii scrise prin utilizarea unui calculator (computer/laptop)

– sustinerea examenului in sala separata

– cadru didactic itinerant si de sprijin sau

– cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie speciala/Psihologie/Pedagogie (consilier scolar)

– psiholog/ specialist-terapeut personal

Descarcă: PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și

examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

11796_cerere_egalizarea_sanselor_2023