Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Dezbatere Publica – Bugetare participativa in cadrul proiectului “ Centrul de resurse sociale comunitare – CRESC”

Primăria Municipiului Braşov a organizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/200 3 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, o întâlnire în cadrul căreia a fost supus în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul deBugetareParticipativă al Municipiului Brașov.
#Dezbaterea, organizată la solicitarea Asociaţiei Rază de Speranţă in Intervenţia şi Terapia TSA Braşov şi Rețeua CRESC, a avut loc în data de 14 decembrie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, B-dul. Eroilor, nr. 8, în sala de şedinţe a Consiliului Local, având ca ordine de zi e:
– Prezentare Regulament de Bugetare Participativă a Municipiului Brașov.
– Sesiune întrebări şi răspunsuri, propuneri.
Pentru parteneri din #ReteauaCRESC, in calitate de #inițiatori ai dezbaterii publice in baza Legii 52/2003 republicată* privind transparența decizională în administrația publică, conform art.7 alin (9) și (10), a fost prima ocazie concretă de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel locală, alături de APL.
Printre propuneri /recomandari ce au fost propuse de membrii Retelei CRESC o reprezintă completarea domeniului – Orașul comunităților:
• Infrastructura pentru facilitarea incluziunii sociale. Exemple: propunerea de centre comunitare/ spații multifuncționale/ de cartier pentru toate generațiile, propunerea de centre comunitare de servicii integrate (socio-educaționale, culturale și sportive) etc
• bugetarea separată și /sau suplimentarea bugetului alocat pentru domeniul completat;
• asigurarea transparenței privind spațiile disponibile aflate in patrimoiul public sau privat al UAT-ului;
• asigurarea informării și promovării mecanismului de bugetare participativă.
”Noutatea din regulamentul pentru Programul de Bugetare Participativă 2023 este că și tinerii începând cu 14 ani vor putea depune proiecte ce pot pâștiga finanțare din partea Primăriei Brașov. Lucrăm din timp la propunerea de regulament, astfel m-am bucurat să mă întâlnesc la primărie cu reprezentanții societății civile care au venit la dezbaterea pe care am organizat-o pentru acest subiect. Au fost mulți reprezentanți ai ONG-urilor brașovene, acesta este un semnal bun pentru ceea ce înseamnă implicarea societății civile în procesul de luare a deciziilor. Mai ales că dezbăteam despre un program cu impact direct asupra comunității brașovene, cel de bugetare participativă.
Vă reamintesc, procesul de bugetare participativă prevede că brașovenii vin cu idei de proiecte, ele sunt analizate din punct de vedere al eligibilității tehnice și juridice, apoi comunitatea votează proiectele pe care și le dorește iar Primăria le implementează.
Până atunci, vom analiza propunerile pe care le-am primit astăzi pentru a vedea cum putem îmbunătăți acest program, astfel încât să răspundă cât mai bine așteptărilor cetățenilor.”
Flavia Boghiu – Viceprimar