Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC, Cod SIPOCA 985/Cod mysmis 151105

Obiectivul general al proiectului este: consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali din Municipiul Brasov de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, impreuna cu Autoritatea publica locala, cu accent pe domeniile incluziune sociala, educatie si tineret.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv partenerii vor realiza următoarele tipuri de activități:

  • informare și selecție a grupului țintă
  • derularea de programe de formare profesională,
  • capacitarea actorilor sociali in cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locala incheiat intre organizație și Primăria Municipiului Brașov prin participarea in cadrul grupurilor tematice și facilitarea constituirii viitoarelor parteneriate intre ONGuri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite
  • crearea unei RETELE informale formate din ONGuri/ parteneri sociali /APL/ cetateni, activa permanent fizic si virtual in cele 3 domenii principale, vizate de proiect (incluziunea sociala, educatia si tineretul).

 

Rezultate așteptate:

  • 60 persoane din cadrul ONG-urilor/partenerilor sociali/APL participanți la activitați de formare
  • 1 Acord de parteneriat funcțional intre ONG/APL în vederea susținerii si promovarii dezvoltarii la nivel local, prin realizarea obiectului Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală, anexă la HCL nr. 77/24.02.2021

Valoarea totală a proiectului este de: 424.718,14 lei

Durata proiectului: 13 de luni

Data începerii proiectului: 20.07.2022

Data finalizării proiectului: 19.08.2023

Manager de proiect: Maricel Maroti

Email: maroti.consulting@gmail.com,  razadesperanta.brasov@yahoo.ro

Tel. 0788 599 202