Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Proiectul ReConnect – Un pas spre societate

Acordat gratuit în cadrul Proiectului ReConnect – Un pas spre societate

   Pe parcursul a 5 luni, în perioada 01.06.2022 -01.11.2022, 15 copiii aflati in situatie de risc/sau cu dizabilitati vor beneficia de pachet de servicii psihoterapeutice și psihoeducaționale in vederea abilitarii, reabilitarii si pregătirii pentru invățare ( nivel preșcolar);  deasemenea, aparținatorii  copiilor vor beneficia de programul psihoeducational Parent Skills, in vederea consilierii si transferului de know-how pentru sustinerea programului psihoterapeutic/educațional in mediu familial, activitățile având ca scop creșterea calitatii vietii copiilor cu dizabilități (TSA si tulburari asociate, tulburări in dezvoltarea globala, tulburari de comportament, tulburări pervazive de dezvoltare, etc) prin dezvoltarea propriilor capacități și competențe.

   În perioada derulării proiectului avem in vedere promovarea unei campanii de informare si constientizare privind sanatatea mintala privind necesitatea formării deprinderilor de autonomie personală, dezvoltării deprinderilor de viață independentă, dezvoltării abilităților minime pentru sprijinirea invățării și incluziunii școlare, in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizației)

     ”În cadrul acestui proiect intenționăm sa facilităm accesul la servicii specifice psihoterapeutice și psihoeducaționale pentru un număr de 15 copii aflați in situatie de risc/copii cu dizabilitati (TSA si tulburari asociate, tulburări in dezvoltarea globala, tulburari de comportament, tulburari pervazive de dezvoltare, etc), beneficiari ce vor fi identificati si selectați și  din surse externe din Brașov și județul Brașov, cu vârsta cuprinsă intre 2 ani – 7 ani. Avand in vedere eficacitatea interventiei psihoterapeutice la vârsta precoce, unul dintre criteriile principale de selecție va fi vârsta copilului. Un alt criteriu principal de selectie va fi ”primul venit, primul servit”.In acest sens invităm persoanele interesate/aparținători să solicite informații despre proiect și, după caz să solicite inscrierea copilului in cadrul proiectului.”  Anda Strugaru – Coordonator proiect

Proiectului ReConnect – Un pas spre societate - Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistență socială pe anul 2022

De ce proiectul ReConnect – Un pas spre societate?

  ”Implementarea acestui proiect la nivel organizational cat si comunitar vine sa corespundă unei nevoi primordiale in asistența sociala, în predictibilitatea dezvoltării serviciilor sociale, găsindu-și oglindire în scopul si misiunii organizatiei noastre: recuperarea  si incluziunea sociala, abilitare/reabilitarea copiilor aflati in zona de risc si cu dizabilitati, finanţarea fiind  necesară pentru sustinerea gratuita a serviciilor de evaluare complexa si interventie pentru un numar de 15 beneficiari din judetul Brasov și vine ca o consecință firească a proiectului pilot implementat de organizație în anul 2021- ReConnect – Un Pas spre Normalitate.

Mai mult, avand in vedere situatia contextuala creata de criza pandemica, in care accesul la servicii de specialitate destinate copiilor aflati in situatia de risc si/sau cu dizabilitati a fost restrictionat, o serie de proiecte sustinute de societatea civila si destinate acestor categorii de copiii au fost anulate, familiile acestora confrutându-se cu probleme financiare, susținem, mai mult ca oricand, necesitatea chiar imperativă a acestor programe de diagnostic si interventie precoce in vederea recuperarii si incluziunii scolare si sociale a beneficiarilor” . Diana Niță – Președinte