Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Campanie de Informare și Conștientizare in cadrul Proiectului ReConnect – INTUITIV

🧩De ce avem nevoie de campanii de #informare și #conștientizare privind sănătatea mintală la copii?
Pentru că: Nu există sănătate fără sănătate mintală!

🧩Adolescența este o perioadă caracterizată prin creştere și dezvoltare deosebită, dar și prin riscuri considerabile.

🧩Astăzi, adolescenții sunt expuşi unui număr mare de factori de risc care le influenţează negativ sănătatea. Din cauza lipsei programelor de educaţie privind deprinderile de viaţă, a lipsei supravegherii părinteşti, a părinţilor migranți și a posibilităţilor limitate de educaţie și de angajare, precum și din cauza accesului uşor la alcool, tutun și droguri ilicite, adolescenţii se confruntă cu numeroase provocări. Printre ele se numără infecțiile cu transmitere sexuală, sarcinile nedorite, consumul de substanţe, problemele de sănătate mintală și sinuciderile.

🧩Copiii și adolescenți pe care ii vizăm:
– copiii şi adolescenţii, părinţii acestora;
– copiii şi adolescenţii la risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală (copii expuşi în familie la violenţa verbală şi fizică, abuz de alcool şi consum de substanţe psihotrope, boli somatice cronice ale părinţilor, familii dezorganizate, sărăcie extremă, copii cu boli somatice cronice, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate) şi părinţii acestora;
– copiii şi adolescenţii ai căror părinţi sunt diagnosticaţi cu tulburări de sănătate mintală;
– copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu tulburări de sănătate mintală şi părinţii acestora;
– copiii şi adolescenţii cu măsură de protecţie specială.

🧩Cele mai cunoscute tulburări de sănantate mintală întalnite la copii și adolescenși sunt: tulburările din spectrul autist, ADHD, tulburările de anxietate, fobia școlară, episodul depresiv, tulburări de consuită, tulburarea de atașament și tulburările de comportament alimentar.

🧩Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor şi adolescenţilor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală are la bază înţelegerea comună a faptului că pentru obţinerea unei ameliorări/recuperări optime a acestora intervenţia psihiatrică trebuie coroborată cu intervenţii educaţionale şi sociale.

🧩Eficienţa programelor de reabilitare a copiilor şi adolescenţilor la risc sau cu tulburări de sănătate mintală poate fi crescută dacă ele sunt oferite în contextul unui mediu cu un nivel scăzut de stigmatizare din partea comunităţii, punându-se accentul pe „persoană”, şi nu pe „pacient”. În acest fel va creşte sentimentul de responsabilitate, de valorizare, precum şi de încurajare şi implicare personală a copilului şi adolescentului în procesul de reabilitare.
Prin programele specializate trebuie să fie identificate şi consolidate abilităţile copilului şi adolescentului, abilităţi necesare pentru construirea/reconstruirea autonomiei personale, satisfacerea nevoii de a învăţa, de a locui, de a se angaja, socializa şi dezvolta.

🧩Scopul acestor programe este creşterea calităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor la risc sau cu tulburări de sănătate mintală prin reducerea riscului, vulnerabilităţii sau deficienţei psihice, creşterea adaptării sociale, asumarea de responsabilităţi în viaţa lor cotidiană şi implicarea acestora cât mai activ şi independent în viaţa socială.

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului a proiectelor de asistență socială pe anul 2021