Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE IN CADRUL PROIECTULUI RECONNECT – ACTIVE MAP MIND, ed.2

MOTTO: “Sa formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul!”(Henry David Thoreau )

De ce avem nevoie de campanii de #informare și #conștientizare privind sănătatea mintală la copii?

Pentru cresterea gradului de informare si constientizare a publicului larg privind importanța echipei multidisciplinare de intervenție. (promovarea serviciilor: evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) si a serviciilor specializate integrate pentru creșterea șanselor de progres și evoluție ale copilului cu TSA

#Echipa multidisciplinară - medicul de familie

Rolul medicului de familie
    Medicii de familie și lucrătorii medicali din asistența medicală primară au un rol semnificativ în recunoașterea timpurie a tulburării din spectrul autist, deoarece deseori ei sunt primele persoane la care se adresează părinții îngrijorați de dezvoltarea sau comportamentul neobișnuit al copilului lor.
   Este important ca medicul de familie să poată identifica timpuriu semnele autismului și să posede strategiile de monitorizare sistematică a lor.
   Medicii trebuie să cunoască resursele locale care-i pot ajuta în clarificarea definitivă a diagnozei și în managementul tulburării din spectrul autist. Totodată, specialiștii din asistența medicală primară trebuie să fie familiarizați cu resursele educaționale și comunitare.
   Dezvoltarea copilului include diferite domenii: socio-emoțional, comunicativ, cognitiv, motricitatea fină și grosieră, adaptiv.

„A aştepta până când un copil ajunge să nu atingă nivelul normal de dezvoltare într-un domeniu esenţial – de exemplu, mersul sau vorbirea – practic nu înseamnă identificare timpurie, ci una târzie…, lipsindu-i astfel pe copil şi pe familia sa de beneficiile identificării şi intervenţiei timpurii”, arată Asociația Americană de Pediatrie.

Legislația aplicabilă:

Ministerul Sănătăţii – MS
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate din 25.08.2016, Parte integrantă din Ordin 968/2016 Ministerul Sănătăţii
Art. 3.
(1) Depistarea precoce se realizează prin intermediul screening-ului tulburărilor de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate şi reprezintă un serviciu profesional medical efectuat de către medicul de medicină de familie, în cabinete organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Depistarea precoce se efectuează pentru întreaga populaţie pediatrică, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, şi se realizează pe baza unui chestionar tip screening, care va fi aplicat la evaluările periodice efectuate obligatoriu la 12, 15, 18, 24, 36 de luni de către medicul de familie la care este înregistrat copilul.

(3) Chestionarul tip screening este alcătuit dintr-un set de întrebări formulat de Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(4) Chestionarul tip screening va fi utilizat la evaluările periodice ale copilului de către medicul de familie, conform prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi ale Normelor sale de aplicare, şi constituie o modalitate standardizată de depistare precoce.

   Chestionarul de screening a fost elaborat în cadrul Programului Național de Sănătate Mintală prin HG Nr. 400 din 13 mai 2014. Normele metodologice publicate de Ministerul Sănătății privind aplicarea Legii autismului nr. 151 din 2010, fac referire la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.
    Programul Național de Identificare Precoce a Tulburării de Spectru Autist și Tulburări Asociate încurajează părinții, care au copii cu vârsta între 1 și 3 ani, să solicite aplicarea screening-ului în cabinetul medicului de familie, la controalele obligatorii de la 12, 16, 18, 24 și 36 de luni.
Download DESCARCĂ – Screening Ministerul Sănătății Chestionarul de screening permite identificarea primelor simptome ale unei tulburări de spectru autist, menite să îndrume părintele către un specialist.

   Acest formular de screening se aplică gratuit de către medicul de familie, durează între 5 și 10 minute și poate ajuta părintele să-și dea seama foarte devreme dacă copilul poate să dezvolte acest tip de întârziere sau a dezvoltat deja. Dacă se obține un scor peste 10, ce indică semne îngrijorătoare de Tulburare de Spectru Autist, medicul de familie direcționează copilul către medicul psihiatru-pediatru, singurul în măsură să pună diagnosticul.

Material informativ diseminat in cabinetele de medicina de familie din județul Brașov cu sprijinul Asociația Profesională a Medicilor de Familie Brașov 2008