Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Program psihoeducațional de intervenție parentală pozitivă  „Parent Connected”  susținut în vederea abilitării parentale și transferului de know-how pentru susținerea obiectivele de dezvoltare ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală

Promovarea educației parentale pozitive - factor de protecție pentru starea de bine și sănătatea mintală a copiilor

Așadar, practicile parentale pozitive încorporează adoptarea de către părinți a unui stil de parenting blând și ferm, respectiv acordarea de către părinți a unei îngrijiri sensibile la nevoile copilului, în timp ce manifestă supraveghere, control și consistență în relația cu acesta (David, O., 2017).

Practicile parentale pozitive încurajează autonomia copilului prin:

  • susținerea explorării și implicarea copilului în luarea deciziilor;
  • utilizarea comunicării eficiente prin utilizarea explicațiilor în disciplinare;
  • oferirea de reguli și expectanțe clare;
  • recompensarea și  încurajarea comportamentelor pozitive;
  • aplicarea consecințelor în mod consistent pentru comportamente inadecvate;
  • acționarea părintelui ca un model de rol pozitiv pentru copil.

Alte beneficii confirmate de studiile de specialitate includ faptul că:

  • exprimarea de către părinți a emoțiilor pozitive, corelează cu un nivel ridicat de sănătate mentală al copiilor (Eisenberg et al., 2001, citat în David, O., 2017);
  • copiii părinților autoritativi sunt mai puțin predispuși față de copiii părinților autoritari să se angajeze în consum de droguri și alcool, delicvență juvenilă sau alte comportamente antisociale (de ex., Benchaya et al., 2011);
  • parentingul suportiv comparativ cu negativitatea parentală, prezice autocontrolul copiilor, stima de sine și o mai bună adaptare a acestora  (Brody &Ge, 2001, citat în David, O, 2017).
  • antrenarea parentingului caracterizat prin implicare și vigilență (de ex., monitorizarea rezultatelor copiilor, comunicarea clară a așteptărilor) duce la un nivel crescut al autoreglării copiilor (Brody et al., 2005, citat în David, O., 2017).

Considerând beneficiile parentingului pozitiv, părinții pot aborda rolul lor de modele pozitive pentru copii cu încredere și optimism.

In acest sens, in cadrul proiectului au fost organizate 5 workshopuri dedicate apartinătorilor:

✅Tehnici de intervenție pentru reglarea dificultăților comportamentale – 30.08.2023, începând cu orele 17.00 la Sufrageria din Racadau.
Atelierul a fost facilitat de:
🧩 Psih.Vajda Edith – psiholog clinician/psihoterapeut
🧩 Psih. Ximena Bejan – psiholog clinician

✅Parintele #conectat – atelier inspirațional și motivațional de parenting pozitiv -12.09.2023 începând cu orele 17.00 la Sufrageria din Racadau
Atelierul a fost facilitat de:
🧩Claudiu Neamțu – speaker motivațional
🧩Iordana Ioana Caramidaru Constantinescu – psihopedagog și autor al lucrării “Emoțiile Bufniței”

✅ Tehnici de intervenție pentru reglarea dificultăților socio – emoționale – 30.09.2033 începând cu ora 10.00 la Sufrageria din Racadau
Atelierul a fost facilitat de:
🧩Claudia Simona Paraschivoiu – Psiholog clinician/psihoterapeut
🧩Preot Cătălin Teulea – Psiholog Clinician /Psihoterapeut

✅ Tehnici pentru dezvoltarea competențelor sociale și de inteligență emoțională a copiilor și adolescenților ( Teoria Minții) -11.10.2023 începând cu ora 10.00 la Sufrageria din Răcădău

Atelierul a fost facilitat de:
🧩Antonia Domokos – psihoterapeut
🧩Silvia Damian – psiholog clinician
 ✅ Abordarea igienei mintale la copii și adolescenți din perspectivă medicală – 21 octombrie 2023 începând cu ora 10.00 la Sufrageria din Răcădău 

Atelierul a fost facilitat de:
🧩 dr. Alina Rîcean – medic psihiatrie pediatrică