Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE IN CADRUL PROIECTULUI RECONNECT – ACTIVE MAP MIND, ed.2

MOTTO: “Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul!”(Henry David Thoreau )

Echipa multidisciplinară de profesionişti care furnizează servicii specializate integrate pentru persoane cu dizabilităţi trebuie să aibă în componenţă, în funcţie de fiecare caz în parte, următorul personal specializat: medic de familie/pediatru, medic specialist, asistent social, psihologi acreditaţi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuţi ocupaţionali, psihologi atestaţi în terapii bazate peevidenţe ştiinţifice care şi-au dovedit eficacitatea în evaluarea şi intervenţiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice.
Serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi vor putea fi acordate în cadrul structurilor de psihiatrie/psihiatrie pediatrică/de psihiatrie a copilului şi adolescentului din cadrul spitalelor de psihiatrie, de pediatrie sau a spitalelor generale, centrelor de sănătate mintală pentru copii/adulţi, cabinetelor medicilor de familie/pediatrie, cabinetelor individuale de psihiatrie/psihiatrie pediatrică/de psihiatrie a copilului şi adolescentului, instituţiilor private, precum cabinete private de psihiatrie/psihiatrie pediatrică, psihologie, asociaţii şi fundaţii.
1. Medicul de familie/ Medicul pediatru (Depistarea precoce)
Depistarea precoce prezintă un serviciu profesional medical efectuat de către medicul de medicină de familie şi se efectuează pentru întreaga populaţie pediatrică, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani
Medicul pediatru este specialistul care are grijă de sănătatea fizică, mentașă și socială a copilului de la vârsta de nou-născut pâna la 18 ani.
2. Medicul de psihiatrie pediatrica este responsabil de evaluarea psihiatrică și diagnosticul psihiatric de tulburări de sănătate mintală și/sau asociate (pentru formularea diagnosticului psihiatric sunt necesare: evaluarea psihiatrică, evaluarea psihologică şi, la recomandarea medicului specialist, examene paraclinice, după caz.) recomandă tratamentul psihofarmacologic, face recomandări către profesioniştii ce furnizează servicii complementare actului medical, după caz:
3. Profesioniştii care furnizează servicii conexe actului medical (psihologi acreditaţi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuţi ocupaţionali, psihologi atestaţi în terapii bazate peevidenţe ştiinţifice care şi-au dovedit eficacitatea în evaluarea şi intervenţiile în TSA)
4. Serviciile educaţionale adecvate în vederea orientării şcolare şi profesionale (sunt furnizate de către cadrele didactice, consilieri psihologici, psihopedagogi.
Serviciile educaţionale sunt servicii de educaţie specializate acordate în funcţie de tipul şi gradulhandicapului şi de nevoile educaţionale specifice copilului/elevului/tânărului cu dizabilităţi.Serviciile educaţionale se acordă în cadrul sistemului de învăţământ de masa si sistemul de invatamant special, prin unităţile deînvăţământ special şi în cadrul unităţilor de învăţământ de masă, prin serviciile educaţionale de sprijin furnizate de specialişti din CJRAE şi de specialişti din învăţământul special
5. Serviciile publice/private de asistenţă socială
6. Familia; familiei îi revine rolul central și care este responsabilă de creșterea și educația copilului, cu anumite obligații și drepturi ce necesită a fi respectat
7. Copilul
👉Medicul specialist informează familia cu privire la diagnostic şi procedurile terapeutice necesare pentru abilitare şi/sau reabilitare. Accesul la intervenţiile specializate se realizează în urma recomandării medicului specialist care a formulat diagnosticul.
👉Planul de intervenţie terapeutică va fi elaborat şi supervizat de psihologul acreditat.Profesioniştii care contribuie la realizarea intervenţiei specializate au obligaţia să redacteze un raport în care se vor preciza numărul, tipul intervenţiilor şi progresul/regresul constatat şi care va fi discutat cu familia/reprezentantul legal al copilului cu cerințe speciale asistent social. Planul de intervenţie terapeutică se modifică în funcţie de rezultatele constatate.
👉Intervenţiile specializate se realizează:
a)în cadrul serviciilor sociale acreditate/autorizate publice sau private;
b)în mediul educaţional al copilului, cum ar fi: creşă, grădiniţă, şcoală etc.;
c)la domiciliul copilului sau în mediul său de dezvoltare inclusiv prin intermediul echipelor mobile;
d) prin instruirea familiei şi aparţinătorilor care este parte integrantă a intervenţiei.
Medicul de familie monitorizează din punct de vedere medical cazurile şi colaborează cu medicul specialist şi cu managerul de caz.
Medicul specialist şi psihologul acreditat vor reevalua persoana cu dizabilităţi şi progresele acesteia,ajustând planul de intervenţie în funcţie de evoluţia acestuia)