Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Comunicare de Presa in cadrul proiectului ReConnect – ACTIVE MAP MIND, ed.2

Servicii specializate integrate de sănătate mintală (evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) pentru copii, familie si reprezentantii mediului educational, acordate gratuit in cadrul proiectului ReConnect – ACTIVE MAP MIND, ed.2

Pe parcursul a 5 luni, în perioada 01.07.2022 – 15.11.2023, 20 copii cu TSA si/sau tulburari asociate, de vârstă școlara și preșcolară, familia și reprezentanții mediului școlar, vor beneficia de un pachet de servicii servicii specializate integrate de sănătate mintală, psihoeducaționale și sociale un avand ca scop creșterea calitatii vietii copiilor cu TSM (TSA si tulburari asociate) prin pilotarea unui cadru de cooperare între factorii implicați în gestionarea situației copiilor cu TSM (consolidarea rolului esențial al echipei multidisciplinare) si facilitarea accesului echitabil la serviciile specializate integrate.

 

Prin derularea activităților din proiect se urmărește consolidarea cadrului de cooperare între factorii implicați în gestionarea situației copiilor cu TSM in judetul Brasov, prin promovarea unei campanii de informare si constientizare privind sanatatea mintala – importanta echipei multidisciplinare (evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) si a serviciilor specializate integrate pentru creșterea șanselor de progres și evoluție ale copilului cu TSA precum și de integrare a lui în societate, in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizatiei), precum și organizarea unei mese rotunde  dedicată  factorilor implicați în gestionarea situației copiilor cu TSA, pe perioada implementarii proiectului.

   ”În cadrul acestui proiect intenționăm sa facilităm accesul la servicii integrate de sănătate mintală pentru un număr de 20 copii cu TSA si/sau tulburari asociate, de vârstă școlara și preșcolară, pentru familia acestora și reprezentanții mediului școlar incluziv. In acest sens, beneficiari vor fi identificati si selectați și din surse externe din Brașov și județul Brașov. Un criteriu principal de selectie va fi ”primul venit, primul servit”.

  În acest sens invităm persoanele interesate/aparținători să solicite informații despre proiect și, după caz să solicite inscrierea copilului in cadrul proiectului.” Ximena Bejan – Coordonator proiect

De ce proiectul ReConnect Active Map Mind, ed.2?

  ”Prin implementarea activităților, proiectul își dorește să creeze un model de bune practici atât din perspectiva abordării multidisciplinare a intervenției in domeniul sanătății mintale conform cadrului legislativ în vigoare, Ordinul nr. 968/5194/714/1945/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cat si din perspectiva necesității apartinătorilor de a fi îndrumați/însoțiți, atât în procesul de acceptare a situației copilului lor, cât și în procesul de stabilire a celui mai potrivit parcurs terapeutic necesar pentru recuperarea parțială/totală a copilului, sau cel puțin pentru îmbunătățirea calității vieții copilului și a familiei sale” Diana Niță – Președinte