Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Către: FURNIZORI DE SERVICII DE PUBLICITATE

Ref. SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

 

Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, în calitate de beneficiară a proiectului ”Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC”, Cod SIPOCA 985/MySMIS2014+ 151105, vă solicită o ofertă de preț pentru servicii de publicitate, cu următoarele caracteristici:

  1. Organizarea unei conferințe, publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului – septembrie 2022 și iulie 2023;
  2. Realizarea unui afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3) care să cuprindă următoarele informații referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar, scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare) – 5 exemplare (măsură obligatorie);
  3. Organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor obținute – iulie 2023 (măsură obligatorie);
  4. Realizarea unor materiale tipărite: 100 buc mape A4; 300 buc pliante A4/3, 100 buc afise A4, 100 buc autocolante (8-9 buc/A4);
  5. Realizarea unui website al proiectului (grafica, gazduire un an, mentenanta, hosting) – doar de promovare/informare, cu posibilitatea facila de adaugare de anunturi pe pagina principala;
  6. Promovarea proiectului în social-media – (Facebook, Google Ads) – minim 40 zile (fragmentate: 5-10 zile/calup) cu taget pe Municipiul Brașov;
  7. Banner/roll-up/spider: Banner 1 fata – 1 buc (2000 x 700 mm); Roll-up – 1 buc (850 x 2000 mm); Spider – 1 buc (3000 x 3000 mm);
  8. Obiecte personalizate (pixuri, DVD-uri, stick-uri): Pixuri – 100 buc; DVD-uri – 60 buc; Stick-uri – 10 buc.

      Ofertantul va avea în vedere că, pe lângă realizarea fizică a unor materiale, va trebui să realizeze și grafica materialelor publicitare sau anunțurilor aferente (inclusiv pentru tipărituri, website, pagini de facebook sau alte elemente de social media și alte materiale promoționale), cu respectarea standardelor și manualului de identitate vizuală aferent Programului Operațional Capacitate Administrativă.
      Ofertele se depun fizic la sediul asociației sau prin orice mijloc de transmitere la distanță în format scanat/fotografiat, până la data de 10.08.2022, ora 23:59. Ofertele transmise după data și ora indicată nu vor fi luate în considerare.

 

Cu stimă,
Diana Niță – Președinte