Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

sănătate mintală – servicii psihologice și de psihoeducație pentru părinții/aparținatorii copiilor cu tulburări de sănătate mintală, acordate gratuit in cadrul proiectului ReConnect – Parent Skills

     Pe parcursul a 5 luni, în perioada 01.07.2022 – 30.11.2022, 50 de părinți/apartinători vor beneficia gratuit de un pachet de servicii servicii specializate integrate de sănătate mintală, precum și participarea la Programul psihoeducational Parent Skills – Program de educație parentală pozitivă in vederea abilitării parentale si transferului de know-how pentru sustinerea obiectivele de dezvoltare ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală

     În perioada derulării proiectului avem in vedere promovarea unei campanii de informare si constientizare privind sănătatea mintală privind scăderea nivelului de stigmatizare cu privire la tulburările de sănătate mintală în cadrul comunității locale, promovarea educației parentale pozitive – factor de protecție pentru starea de bine și sănătatea mintală a copiilor) in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizatiei, grup online)

🧩 PROIECTUL ReConnect - Parent Skills

🧩 PROIECTUL ReConnect – Parent Skills cofinanțat din bugetul local al Municipiului Brașov pentru activități nonprofit de interes local in domeniul social

”În cadrul acestui proiect intenționăm sa facilităm accesul la servicii integrate de sănătate mintală pentru un număr de 50 de parinti/apartinatori ai copiilor cu tulburari din sfera sanatatii mintale si/sau aflati in situatie de risc de a dezvolta o tulburare de sanatate mintala, ori – dupa caz, alt membru al familiei in grija caruia este copilul, cu domiciliul in Mun. Brasov.. In acest sens, beneficiari vor fi identificati si selectați și din surse externe din Mun.Brașov . Un criteriu principal de selectie va fi ”primul venit, primul servit”.

În acest sens invităm persoanele interesate/aparținători să solicite informații despre proiect și, după caz să solicite inscrierea copilului in cadrul proiectului.” Anda Strugaru – Coordonator proiect

       ”Prin implementarea activităților, proiectul isi dorește să creeze un model de intervenție în sănătate mintală adresat părinților/familiei copiilor cu tulburări de sănătate mintală, susținut de o echipă multidiciplinară, cat si un model de program psihoeducațional destinat părinților/familiei copiilor cu tulburări de sănătate mintală, programe văzute din perspectiva necesității apartinătorilor de a fi îndrumați/însoțiți, atât în procesul de acceptare a situației copilului lor, cât și în procesul de stabilire a celui mai potrivit parcurs terapeutic necesar pentru recuperarea parțială/totală a copilului, sau cel puțin pentru îmbunătățirea calității vieții copilului și a familiei sale” Diana Niță – Președinte