Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Centru 7 SENSES KIDS

Scopul serviciului social „TSensesKids – Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati” este de a furtiza servicii specializate pentru copiii cu TSA si familiilor acestora pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii avand permanent in vedere prevederile Legii asistentei sociale m. 292/2011, Legea nr. 272/12004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Misiunea specifica a centrului este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor cu TSA prin acordarea si facilitarea serviciilor specializate de recuperare si integrate de sanatate mintale, psihopedagogie, si sociale, ce vizeazi identificarea precoce, tratamentul, recuperarea, ameliorarea calitatii vietii, integrarea scolari si sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autist si tulburari asociate.
 

Serviciile de asistență socială acordate :

Servicii de furnizare a activitatilor de baza ale serviciului social si a terapiilor specifice:

l) Terapii de specialitate: psihoterapie, kinetoterapie, terapii de expresie si ocupationale, terapii speciale pentru diverse deficienle motorii si senzoriale, terapii de relaxare logopedie, terapie psiho-motrica si ergoterapie, terapii prin invatare (de exemplu, reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, a atentiei, memoriei, inteligenlei, creativititii etc, terapie ABA, terapii perrtru dezvoltarea abilitatilor de autocontrol (de exemplu, dezvoltarea procesului de inhibilie voluntara), terapii pentru formarea deprinderilor de autoservire si autogospodirire, organizarca conduitelor si restructurarea perceptiv-motorie, etc.

2) Informarea comunitalii si a potentialilor beneficiari cu privire la serviciile de asistenta si suport existente in cadrul serviciului social;

3) Servicii de consiliere specializata, individuala sau de grup, adresate beneficiarilor si/sau apartinatorilor/tutorilor legali, destinate prevenirii si solutionarii situaliilor de dificultate in care se afla, in functie de nevoile identificate;

4) Recreere si socializare in fuctie de nevoile beneficiarilor;

5) Evaluare/reevaluare a situaliilor de risc si nevoilor beneficiarilor;

6) Facilitarea accesului copiilor la procesul de evaluare/reevaluare periodica 

La nivelul comunitatii, ca prin activitatile si campaniile pe care le promovam ne dorim:
 

-sa insuflam ideea ca, copilul autist este inainte de toate un copil cu nevoi normale, adecvate varstei, dar si speciale;

-sa constientizam publicul larg asupra problematicii autismul, sa informam corect pentru a invinge prejudecatile sociale, pentru a sparge bariere de comunicare si a sensibiliza opinia publica;

-sa imbunatatim vizibilitatea acestora in societate, valorizand capacitatile speciale ale acestor copii;

-sa facem accesibila integrarea lor in viata scolara si sociala, promovand exemple de succes;

-sa promovam valori: egalitatea de sanse, deminitate, non- discriminare etc

-sa aparam drepturile si interesele copiilor cu autism