Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Proiectul Smart Start Baby Academy

Servicii specializate integrate pentru copiii aflați in situație de risc/cu dizabilități și familiilor acestora pentru a raspunde nevoilor lor speciale, sociale, individuale, familiale și/sau de grup, in vederea depașirii situațiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovării incluziunii sociale si cresterea calității vietii pentru copiii aflați in situație de risc/cu dizabilități si familiilor acestora,, acordat gratuit în cadrul Proiectului Smart Start Baby Academy,

 Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistență socială pe anul 2024

    
Pe parcursul a 5 luni, în perioada 01.06.2024 – 31.10.2024, 15 copii aflați in situație de risc/copii cu dizabilități (tulburări/intarziere in dezvoltarea globală, tulburari de comportament, tulburări pervazive de dezvoltare, etc) vor beneficia de pachet de servicii psihoterapeutice și psihoeducaționale in vederea abilitarii, reabilitarii si pregătirii pentru invățare ( nivel antepreșcolar și preșcolar) deasemenea, aparținatorii  copiilor vor beneficia de un program psihoeducațional cu scopul capacitării acestora prin consiliere si transfer de know-how astfel încât să poată să susțină și să continue la rândul lor programul psihoterapeutic/educațional în mediu familial
, activitățile având ca scop depașirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune sociala, promovărea incluziunii sociale si cresterea calității vietii pentru copiii aflați in situație de risc/cu dizabilități si familiilor acestora.

 

    În perioada derulării proiectului avem in vedere promovarea unei campanii de informare si constientizare privind sănătatea mintală organizată in unitățile de educație timpurie din jud. Brașov și Mun. Brașov centrată pe necesitatea depistării precoce a intarzierilor in dezvoltarea și a intervenției timpurii in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizatiei)

 

     ”In cadrul acestui proiect intenționăm sa facilităm accesul la servicii specifice psihoterapeutice și psihoeducaționale pentru un număr de 15 copii aflați in situatie de risc/copii cu dizabilitati (TSA si tulburari asociate, tulburări in dezvoltarea globala, tulburari de comportament, tulburari pervazive de dezvoltare, etc), beneficiari ce vor fi identificati si selectați din cadrul unităților de educație timpurie din jud. Brașov și din serviciului public de interes local – Creșa Brașov.
    Avand in vedere eficacitatea interventiei psihoterapeutice la vârsta precoce, unul dintre criteriile principale de selecție va fi vârsta copilului. Un alt criteriu principal de selectie va fi ”primul venit, primul servit”.In acest sens invităm persoanele interesate/aparținători să solicite informații despre proiect și, după caz să solicite inscrierea copilului in cadrul proiectului.” Anda Luchian – Coordonator centru de zi 7 Senseskids

 

De ce proiectul Smart Start Baby Academy?

Implementarea acestui proiect la nivel organizational cat si comunitar vine sa corespundă unei nevoi primordiale in asistența socială, în predictibilitatea dezvoltării serviciilor sociale și a parteneriatelor interinstițuționale gasindu-și oglindire in scopul si misiunea organizatiei noastre: recuperarea si incluziunea sociala, abilitare/reabilitarea copiilor aflati in zona de risc si cu dizabilitati.

De ce intervenție timpurie? Intervenția timpurie reprezintă „o serie de toate intervențiile necesare – sociale, medicale, psihologice și educaționale – orientate spre copii și familiile lor, pentru a satisface nevoile speciale ale copiilor care prezintă sau riscă un anumit grad de întârziere în dezvoltare”

Misiunea intervenției timpurii este de a identifica și evalua cât mai repede posibil, acei copii (copii mici) a căror dezvoltare este compromisă și oferirea unei intervenții corespunzătoare pentru pentru îmbunătățirea dezvoltării copilului și a familiei.Anul acesta intenționăm să ajungem in toate unitățile de educație timpurie din Județul Brașov

Mai mult de atât, ne bucurăm să implementăm acest proiect impreună și cu sprijinul Serviciului Public interes local – Creșa Brașov, alături de care din anul 2016 promovăm acțiuni comune de prevenție și intervenție timpurie.” Diana Niță – Președinte/ Coordonator proiect