Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI ”Connect4GROWth”

    Asociația Rază de Speranță În Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist implementează, în calitate de solicitant de proiect, începând din data 08.05.2024 proiectul ”Connect4GROWth”, în parteneriat cu Colegiul Național Unirea Brașov și Consiliul Elevilor din cadrul Colegiului Național Unirea.
   Proiectul beneficiază de un grant în valoare totală de 88.500 ron, din care 79.650 ron finanțare nerambursabilă oferit de către Primăria Municipiului Brașov, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, în cadrul Programului de Finanțare Nerambursabilă al Primăriei Municipiului Brașov, având ca Domeniu de intervenție ”Copii și tineri”, Aria de interes ”Sănătate”.

   Proiectul ”Connect4GROWth” abordează necesitatea și oportunitatea creșterii gradul de implicare și participare activă a tinerilor, elevi în cadrul Colegiului Național Unirea Brașov, în activități ce promovează educația pentru sănătatea mintală și dezvoltarea socio-emoțională prin derularea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, accesul la ateliere participative de lucru și dezvoltare personală, contribuind astfel la creșterea calității vieții tinerilor din Mun. Brașov.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 

    Obiectivul specific 1 constă în creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a comunității liceeale cu privire la importanța igienei mintale și necesitatea cultivarea stării de bine și a relațiilor sănătoase, prin derularea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare pentru minim 600 elevi din ciclul liceal, prin implicarea și participarea  acestora in cadrul a minim 23 sesiuni interactive de informare și conștientizare și in cadrul evenimentului Biblioteca Vie: „împrumută” un om și află-i povestea!, campanie derulată pe durata celor 7 luni de implementare a proiectului, în cadrul Colegiului Național Unirea Brașov.

     Obiectivul specific 2 constă în dezvoltarea competențelor sociale și emoționale, de management și gestionare al propriilor resurse pentru un nr. de 250 elevi din Colegiul Național Unirea Brașov prin implicarea și participarea acestora la 2 programe, respectiv Programul Connect4Succes – program de dezvoltare personală și Programul de educație mintală și socio-emoțională Connect4YOUth, în vederea creșterii calității vieții, programe derulate pe durata a 4 luni in cadrul Colegiului Național Unirea în Municipiul Brașov.

     Obiectivul specific 3 constă în dezvoltarea abilităților și competențelor cheie, implicarea prin animare pentru 15 elevi ai Colegiului Național Unirea in cadrul Școlii de vară Connect2Create – improvizație și teatru organizate in cadrul proiectului, derulată pe durata a 2 luni, intr-un cadru informal in Municipiul Brașov 

Durata proiectului: 7 luni (08 mai 2024 – 20 noiembrie 2024)
Aria de implementare a proiectului: Municipiul Brașov, Colegiul Național UNIREA Brașov
Rezultatele proiectului sunt în concordanță cu dezideratele strategiilor naționale de promovare a sănătății mintale în rândul adolescenților și răspund unei nevoi permanente: necesitatea implicării și antrenării tinerilor prin creea oportunităților educaționale pentru dezvoltarea capacităților socio-emoționale și cultivarea relațiilor sănătoase.

Pentru mai multe detalii despre organizatie
www.razadesperantabrasov.ro
https://www.facebook.com/pg/RazaDeSperantaBrasov

Coordonator proiect: Oana Dumitrescu 
Tel.  0747 896 978,
E-mail:
razadesperanta.brasov@yahoo.ro