Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Cresterea gradului de informare si constientizare a publicului larg privind conceptul de sanatate mintala, necesitatea depistării precoce a intarzierilor in dezvoltarea și a intervenției timpurii

🧩CRESTEREA GRADULUI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE A PUBLICULUI LARG PRIVIND CONCEPTUL DE SANATATE MINTALA, NECESITATEA DEPISTĂRII PRECOCE A INTARZIERILOR IN DEZVOLTAREA ȘI A INTERVENȚIEI TIMPURII 🧩

Din anul 2016, organizația derulează un parteneriat comunitar sustenabil alături de Serviciul public de interes local – Creșa Brașov, pentru promovarea educatiei si interventiei timpurii, efectuarea de screeninguri pentru depistarea tulburărilor si/sau intarzierile in dezvoltarea globala, incluziunea copiilor din grupuri vulnerabile prin actiuni mixte de informare, constientizare, informari si workshopuri pentru Scoala Parintilor,etc. Suntem prezenți in calitate de partener in proiectul ”Romania Creste cu tine” – Ghidul Primokiz implementat de Centrul Step By Step in parteneriat cu UNICEF, ghid pentru dezvoltarea unei strategii integrate pentru copilăria timpurie si stabilirea cadrului de implementare al serviciilor de educație timpurie la nivel local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate și de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii.

În urma unei analize alături de specialiștii angajați la nivelul populației de antrepreșcolari înscriși in creșele brașovene, in fiecare an sunt depisate intarzieri in dezvoltarea globală/ tulburări din sfera sănătășii mintale la un număr de peste 20 de copii anual, existand o tendința de creștere anumărului acestora, copii ce necesită atat ingrijire specială in cadrul instituției cât si servicii de specialitate integrate copil/familie.

👉 Pentru Creșterea gradului de #informare si #constientizare a aparținătorilor privind necesitatea depistării precoce a intarzierilor in dezvoltarea și a intervenției timpurii, in cadrul serviciului de interes public Creșa Brașov Creșe din Mun. Brașov au fost diseminate 3 brosuri: