Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Campania de #informare și #conștientizare privind prevenția si intervenția timpurie în cadrul Proiectului 7SensesKids

#Campania de #informare și #conștientizare privind prevenția si intervenția timpurie în cadrul Proiectului 7SensesKids

🧩 Maria-Letiția Roman este psiholog clinician și educațional, cu expertiză în educația timpurie. Participă la implementarea mai multor proiecte, unele dintre acestea vizând strategii pentru creșterea calității serviciilor pentru copilăria timpurie. Este formator și evaluator competențe profesionale, membru în Colegiul Psihologilor din România din 2007, iar din 2016 își desfășoră activitatea la Creșa Brașov.

🧩Domeniul său de interes vizează psihologia dezvoltării și a relațiilor, fiind preocuptă de psihoeducația și consilierea părinților în demersul lor de creștere și educare a propriilor copii.

🙏Mulțumim pentru implicarea în #Campania de #informare și #conștientizare privind prevenția si intervenția timpurie
_________________________________________

Proiectul 7SensesKids – Prevenție și intervenție timpurie, proiect cofinanțat din bugetul local al Primaria Brasov pentru activități nonprofit de interes local in domeniul social in anul 2023