Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Proiectul 7SensesKids – Preventie si interventie timpurie

Acordarea unui pachet de servicii psihoterapeutice și psihoeducaționale in vederea facilitării intervenției timpurii, abilitării, reabilitării si pregătirii pentru invățare ( nivel antepreșcolar și preșcolar, după caz) destinate cuplului copil aflat în situație de risc sau cu dizabilități/ aparținător, acordat gratuit în cadrul Proiectului 7SensesKids – Prevenție și intervenție timpurie, proiect cofinanțat din bugetul local al Municipiului Brașov pentru activități nonprofit de interes local in domeniul social in anul 2023

Pe parcursul a 5 luni, în perioada 15.05.2023 – 15.11.2023, 20 copiii aflati in situatie de risc/sau cu dizabilitati vor beneficia de pachet de servicii psihoterapeutice și psihoeducaționale in vederea abilitarii, reabilitarii si pregătirii pentru invățare ( nivel antepreșcolar și preșcolar) deasemenea, aparținatorii  copiilor vor beneficia de un program psihoeducațional cu scopul capacitării acestora prin consiliere si transfer de know-how astfel încât să poată să susțină și să continue la rândul lor programul psihoterapeutic/educațional în mediu familial, activitățile având ca scop depașirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune sociala, promovărea incluziunii sociale si cresterea calității vietii pentru copiii aflați in situație de risc/cu dizabilități si familiilor acestora.

În perioada derulării proiectului avem in vedere promovarea unei campanii de informare si constientizare privind sănătatea mintală centrată pe necesitatea depistării precoce a intarzierilor in dezvoltarea și a intervenției timpurii in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizatiei) si in cadrul serviciului public de interes local – Creșa Brașov.

,,În cadrul acestui proiect intenționăm sa facilităm accesul la servicii specifice psihoterapeutice și psihoeducaționale pentru un număr de 20copii aflați in situatie de risc/copii cu dizabilitati (TSA si tulburari asociate, tulburări in dezvoltarea globala, tulburari de comportament, tulburari pervazive de dezvoltare, etc), beneficiari ce vor fi identificati si selectați din cadrul serviciului public de interes local – Creșa Brașov, precum și din surse externe, copii de vărstă preșcolară.

 Având in vedere eficacitatea intervenției psihoterapeutice la vârsta precoce, unul dintre criteriile principale de selecție va fi vârsta copilului. Un alt criteriu principal de selectie va fi ”primul venit, primul servit”.
  În acest sens invităm persoanele interesate/aparținători să solicite informații despre proiect și, după caz să solicite înscrierea copilului în cadrul proiectului
.” Oana Dumitrescu – Coordonator proiect

De ce proiectul 7SensesKids – Prevenție și intervenție timpurie?

   ,,Implementarea acestui proiect la nivel organizațional cât și comunitar vine să corespundă unei nevoi primordiale in asistența socială, în predictibilitatea dezvoltării serviciilor sociale și a parteneriatelor interinstițuționale gasindu-și oglindire in scopul si misiunea organizatiei noastre: recuperarea si incluziunea sociala, abilitare/reabilitarea copiilor aflati in zona de risc si cu dizabilitati.

De ce intervenție timpurie?
 Intervenția timpurie reprezintă „o serie de toate intervențiile necesare – sociale, medicale, psihologice și educaționale – orientate spre copii și familiile lor, pentru a satisface nevoile speciale ale copiilor care prezintă sau riscă un anumit grad de întârziere în dezvoltare”