Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ReConnect – ACTIVE MAP MIND

Servicii specializate integrate de sănătate mintală (evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) pentru copii, familie si reprezentantii mediului educational, acordate gratuit in cadrul proiectului ReConnect – ACTIVE MAP MIND

    Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistență socială pe anul 2022

     Pe parcursul a 5 luni, în perioada 01.06.2022 – 01.11.2022, 15 copii cu TSA si/sau tulburari asociate, de vârstă școlara ( cls I – VIII), familia și reprezentanții mediului școlar, au beneficiat de un pachet de servicii specializate integrate de sănătate mintală, psihoeducaționale și sociale un avand ca scop creșterea calitatii vietii copiilor cu autism (TSA si tulburari asociate) prin pilotarea unui cadru de cooperare între factorii implicați în gestionarea situației copiilor cu TSA (consolidarea rolului esențial al echipei multidisciplinare) si facilitarea accesului echitabil la serviciile specializate integrate.
    Prin derularea activităților din proiect s-a urmărit consolidarea cadrului de cooperare între factorii implicați în gestionarea situației copiilor cu TSA in judetul Brasov, prin promovarea unei campanii de informare si conștientizarea privind sănătatea mintala – importanta echipei multidisciplinare (evaluare, informare, conștientizare, orientare, mediere, consiliere și îndrumare) si a serviciilor specializate integrate pentru creșterea șanselor de progres și evoluție ale copilului cu TSA precum și de integrare a lui în societate, in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizației), precum și organizarea unei mese rotunde  dedicată  factorilor implicați în gestionarea situației copiilor cu TSA.

”În cadrul acestui proiect am intenționat să facilităm accesul la servicii integrate de sănătate mintală pentru un număr de 15 copii cu TSA si/sau tulburări asociate, de vârstă școlara ( cls I – VIII), pentru familia acestora și reprezentanții mediului școlar incluziv. Beneficiarii au identificați si selectați și din surse externe din Brașov și județul Brașov. Un criteriu principal de selecție a fost ”primul venit, primul servit”.

Mulțumim pentru disponibilitate și profesionalism echipei de implementare formate din specialiști: Dna Rîcean Alina – medic psihiatrie pediatrică, CIP Edith Vajda – psiholog clinician, psihoterapeut, Psihoterapeut Antonia Domokos – Asociația Academia de Bine – intreprindere socială”, CIP Cărămidaru Constantinescu Ioana Iordana – psiholog psihopedagogie specială, Psih. Claudia Paraschivoiu psiholog clinician și psihoterapeut – SPC Paraschivoiu și Tiurin, Isabela Hârtopanu Isabela kinetoterapeut ”, psih.Ximena Bejan – Coordonator proiect

De ce proiectul ReConnect Active Map Mind?

”Prin implementarea activităților, proiectul și-a dorit să creeze un model de bune practici atât din perspectiva abordării multidisciplinare a intervenției in domeniul sanătății mintale conform cadrului legislativ în vigoare, Ordinul nr. 968/5194/714/1945/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cat si din perspectiva necesității apartinătorilor de a fi îndrumați/însoțiți, atât în procesul de acceptare a situației copilului lor, cât și în procesul de stabilire a celui mai potrivit parcurs terapeutic necesar pentru recuperarea parțială/totală a copilului, sau cel puțin pentru îmbunătățirea calității vieții copilului și a familiei sale” – Diana Cristina Niță – Președinte