Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

Către, FURNIZORI DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ORGANIZARE DE EVENIMENTE, SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Ref. SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, în calitate de beneficiară a proiectului ”Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC”, Cod SIPOCA 985/MySMIS2014+ 151105, vă solicită o ofertă de preț pentru servicii formare profesională și organizare de evenimente, cu următoarele caracteristici:

 

LOTUL 1 – SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

  1. Curs de specializare autorizat ANC ”facilitator de dezvoltare comunitară” – COR 341204

Durată minimă: 40 ore

Perioadă derulare: până la 31.12.2022

Număr minim participanți: 14

Număr maxim participanți: 28

  1. Curs de specializare autorizat ANC ”manager proiect” – COR 242101

Durată minimă: 240 ore

Perioadă derulare: până la 28.02.2023

Număr minim participanți: 14

Număr maxim participanți: 28

  1. Curs de specializare autorizat ANC ”Specialist în activitatea de lobby” – COR 243220

Durată minimă: 40 ore

Perioadă derulare: până la 31.12.2022

Număr minim participanți: 14

Număr maxim participanți: 28

Observație. NU vor fi acceptate ofertele parțiale, ci numai acele oferte care conțin toate cele 3 cursuri autorizate, solicitate.

 

LOTUL 2 – SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

SA3.1 Formarea profesionala a grupului țintă

Cheltuieli servicii organizare evenimente (pauze de lucru cursuri) – 60 pers x 6 zile; serviciile privesc asigurarea unor gustări de tipul sandwich-uri, covrigei, sărățele, dulciuri, patiserie, apă, sucuri și cafea.

SA3.2 Capacitarea actorilor sociali in cadrul PDL

Cheltuieli servicii organizare evenimente (pauze de cafea) – 80 pers x 3 zile

SA4.1 Inovare civica, cetățenie activa si stimularea capacității asociative

Cheltuieli servicii organizare evenimente (pauze de cafea) – 80 pers x 3 zile; serviciile privesc asigurarea unor gustări de tipul covrigei, sărățele, dulciuri, patiserie, apă, sucuri și cafea.

 

Ofertantul va avea în vedere că, pe lângă prestarea serviciilor, va trebui să permită și să afișeze în locul de desfășurare al cursurilor/evenimentelor, materiale de informare și promovare cu respectarea standardelor și manualului de identitate vizuală aferent Programului Operațional Capacitate Administrativă. Acestea vor fi puse la dispoziție de către achizitor.

 

Ofertele, pentru ambele loturi, sau numai pentru unul dintre ele, se depun fizic la sediul asociației sau prin e-mail la adresa crestemcomunitati@gmail.com în format scanat/fotografiat, până la data de 27.10.2022, ora 23:59. Ofertele transmise după data și ora indicată nu vor fi luate în considerare.

Ofertele vor conține:

  1. Oferta de preț cu menționarea condițiilor minime prezentate în solicitarea de ofertă;
  2. Certificatul constatator care atestă autorizarea pentru desfășurarea activității pentru care se depune ofertă (CAEN 8559, CAEN 8230, CAEN 9329, după caz);
  3. Cel puțin o autorizație de formare profesională pentru un curs de specializare (valabil pentru Lotul 1).

În cazul transmiterii ofertei prin e-mail, vă rugăm să atașați un singur fișier, in format pdf, care să conțină toate documentele solicitate mai sus. Acesta va fi denumit ”Oferta_NumeOfertant”.

 

Estimăm că până la data de 31.10.2022 va (vor) fi încheiat(e) contractul(le) de servicii, iar începând cu data de 1 noiembrie 2022, va putea începe prestarea serviciilor.

 

Cu stimă,       

Diana Cristina Niță

Președinte