Asociația Rază de Speranță în Intervenția în Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, CIF: 309 199 45
+ 40 746 046 466

CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE IN CADRUL PROIECTULUI RECONNECT – ACTIVE MAP MIND

PROIECTULUI RECONNECT – ACTIVE MAP MIND

Sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor reprezintă o prioritate la nivel european datorită incidenţei crescute a tulburărilor de sănătate mintală a copiilor şi adolescenţilor şi a consecinţelor determinate de nedepistarea la timp a acestor tulburări. Unul din cinci copii suferă de o problemă emoţională, de dezvoltare sau comportamentală, iar unul din opt are o tulburare mintală diagnosticată clinic..

Sănătatea mintală s-a demonstrat a fi un parametru esenţial de care se leagă starea de bine a persoanei, capacitatea sa de învăţare, succesul şcolar/maturitatea şcolară, sănătatea în general.

Se justifică astfel și este necesară, o evaluare complexă a copilului și adolescentului și o intervenţie multidisciplinară integrată interinstituţională prin crearea unui sistem de suport integrat – medical, educaţional și social.

Actorii, conduşi de ideea comună de a ajuta copilul şi familia, care creează mediul/mediile adecvate de creştere şi dezvoltare, constituie, de fapt, echipa de intervenţie, numită şi echipă multidisciplinară.

Oferirea de servicii de către o echipă multidisciplinară a devenit unul dintre indicatorii de calitate frecvent utilizaţi la nivel internaţional în procesul de evaluare şi comparare a serviciilor de sănătate mintală, în special în cazul serviciilor adresate persoanelor cu nevoi complexe de îngrijire localizate la nivelul comunităţii.

 

În România, echipa terapeutică a fost introdusă în legislaţie în anul 2006 prin normele de aplicare a legii sănătăţii mintale, cu scopul de a asigura îngrijirea în comunitate a persoanelor cu tulburări psihice. Legea sănătăţii mintale înţelege prin echipă terapeutică „grupul de profesionişti care asigură asistenţa medico-psihiatrică a pacienţilor aflaţi în spitalizare continuă sau discontinuă şi care cuprinde: psihiatru, specialist medicină internă sau medicină de familie, psiholog, asistent medical specializat, asistent social, ergoterapeut şi personal paramedical.

PROIECT COFINANȚAT DE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PRIN PROGRAMUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI A PROIECTELOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PE ANUL 2022

In derularea etapelor programelor de reabilitare a copiilor şi adolescenţilor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală, formarea şi implicarea echipelor multidisciplinare este absolut necesară, iar componenţa variată de profesiuni, specializarea, flexibilitatea echipei şi colaborarea în echipă conduce la definirea responsabilităţilor şi realizarea obiectivelor. Calitatea, accesibilitatea şi asigurarea continuităţii serviciilor integrate destinate copiilor şi adolescenţilor la risc sau cu tulburări de sănătate mintală de reabilitare psiho-socială reprezintă fundamentele succesului programelor individuale, personalizate, obiectivând atât activitatea membrilor echipei multidisciplinare, cât şi contactele interprofesionale necesare pe parcursul unei perioade mai lungi de intervenţie, în scopul evaluării, monitorizării şi prevenirii recăderilor. Serviciile integrate destinate copiilor şi adolescenţilor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală sunt o componentă esenţială a unui sistem integrat medico-socio-educaţional cu accent pe sprijinul personalizat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi obţinerea unei funcţionări adaptate în societate, active şi independente.” Extras  din STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ A COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI 2015 – 2020

(2) Echipa multidisciplinară de profesionişti care furnizează servicii specializate integrate pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate trebuie să aibă în componenţă, în funcţie de fiecare caz în parte, următorul personal specializat: medic de familie, medic specialist, asistent social, psihologi acreditaţi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuţi ocupaţionali, psihologi atestaţi în terapii bazate pe evidenţe ştiinţifice care şi-au dovedit eficacitatea în evaluarea şi intervenţiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, precum şi un manager de caz. Membrii echipei multidisciplinare asigură servicii specializate la standardele în vigoare.
”Extras  Art.1 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate din 25.08.2016, Parte integrantă din Ordin 968/2016, Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 13 octombrie 2016.